script>" " ".

Get our Android App in Playstore DOWNLOAD HERE!

X
Poutry Vaccination

UTOAJI CHANJO.
Habari ya uzima ndugu mfugaji na mwana familia wa page hiii
Changamoto za kiufugaji ni nyingi ila zisikukatishe tamaa ukifuata kanuni na taratibu za Ufugaji unaweza ukasahau kabisa kama kuna changamoto hizo.
Moja wapo ya kitu cha muhimu kwa kuku wako ni chanjo, chanjo ni kitu muhimu ili kuwafanya kuku wapo wasipatwe na magonjwa hatari kama mdondo( mdonde) , Ndui nk.

Pia ni moja kati ya vitu vya muhimu kwa kuku vitakavyo fanya ufuge kwa amani na kusahau changamoto.
Ukizingatia chanjo pia itakuwa rahisi wewe kufikia ndoto zako za kiufugaji, kwani ili kuku wazaliane na mradi wako ukuwe ni lazima udhibiti vifo, kwa kupawa kuku wako chanjo utadhibiti vifo visivyo vya lazima.

_Hakikisha unazingatia kwa makini masharti ya mtengenezaji wa chanjo: jinsi ya kuhifadhi, kutayarisha na
njia inayotumika kumchanja kuku. Wakati wote zingatia masharti ya mtengenezaji kuhusu uhifadhi wa
chanjo ili isipoteze nguvu.
_Fuata ushauri wa daktari wa mifugo unapoandaaa ya chanjo.
_ Watoa chanjo wapatiwe mafunzo ya jinsi ya kutayarisha na kutoa chanjo
_ Chagua aina ya chanjo kulingana na umri na hali ya kiafya ya kuku.
_ Fanya usafi wa mara kwa mara katika mabanda ili kupunguza wingi wa vimelea kwenye mazingira.
_  Tumia maji ambayo hayajawekwa dawa au kemikali kwa ajili ya kuchanganyia chanjo, k.m. maji ya kisima,
mvua, n.k. Maji ya kuchanganyia chanjo yawe na ubaridi, yasiwe moto.
_  Changanya chanjo kabla ya kutumia na iwekwe mbali na kuku.
_  Pata ushauri wa daktari wa mifugo kabla ya kuchanja kuku wagonjwa au wale ambao hawako katika
muonekano mzuri
_ Siku ya chanjo, usiwape kuku maji kwa masaa 3 – 4 ili waweze kunywa maji yaliyowekwa chanjo kwa
haraka.
_  Zoezi la uchanjaji lifanyike haraka ili kupunguza usumbufu kwa kuku.
_Tenganisha kuku waliochanjwa na wale ambao hawajachanjwa.
_Baada ya kuchanjwa, kuku wawekwe kwenye banda linalopitisha hewa vizuri
_  Baada ya kila zoezi la kuchanja, wafanyakazi wabadilishe mavazi, viatu/buti zisafishwe na kuwekwa dawa,
na vifaa vilivyotumika viwekwe dawa ya kuua vimelea.
_ Weka kumbukumbu za uchanjaji vizuri

•  Kumwaga chanjo ovyo na kuchafua mikono au nguo
•  Kuchanganya chanjo za aina mbili au zaidi, isipokuwa pale tu mtengenezaji wa chanjo atakavyoagiza
hivyo, au kwa ushauri wa daktari wa mifugo.
•  Kutumia chanjo iliyopita muda wake
•  Kutumia chanjo iliyobaki ili itumike kwa kazi ya siku nyingine
•  Kuchanja kuku ambao wamepatiwa dawa aina ya antibiotiki.
•  Kuchanja zaidi ya chanjo moja kwa wakati, iwapo haikuagizwa hivyo
..................................................

0 comments:

 
Top